Pismo preporuke

Pismo preporuke је često tražen dokument pri traženju posla ili prijave za učešće na programu, prilikom aplikacije na II ili III ciklus studija, studentske stipendije ili razmjene čak i za neke ljetnje škole.Pismo preporuke pišu profesori, nadređeni ili druge osobe koje vas poznaju, u kojem oni naglašavaju vaše sposobnosti da odgovorite zahtjevima programa ili posla za koji se prijavljujete.

Pismo preporuke ponekad treba napisati na posebnim papirima koji se nalaze u okviru prijavnog formulara. Međutim, ako to nije slučaj, najbolje bi bilo da se preporuka odštampa na memorandumu fakulteta/kompanije. Za preporuku izaberite osobu koja vas dobro poznaje i koja bi po svojim kvalifikacijama ili po poziciji najviše djelovala kao osoba od autoriteta za program ili posao na koji se prijavljujete. Dobro napisana preporuka pripremljena od osobe koja se cijeni može znatno povećati vaše šanse za program ili posao za koji se prijavljujete.

Osobi dajte dovoljno vremena da napiše preporuku. Objasnite za šta se tačno prijavljujete i šta bi trebalo da stoji u pismu preporuke, odnosno šta bi trebalo istaći i šta je to što Vas predstavlja u najboljem svijetlu. Potrebno je da to što tražite možete i da potkrijrepite u   svojim karakteristikama i sposobnostima.

Na kraju, obratite pažnju da li je za program za koji konkurišete neophodno da pismo preporuke pošalje lično osoba koja vas preporučuje ili vi možete samo priložiti preporuku.