Kako napisati motivaciono pismo

Motivaciono pismo je dokument koji prati vašu biografiju kada konkurišete na neko radno mjesto. Cilj motivacionog pisma je da uvede poslodavca u vašu biografiju i ukaže na radna iskustva i aktivnosti koje su od vašeg značaja za radno mjesto na koje se prijavljujete, kao i da predstavite na pravi način vaše kvalitete i sposobnosti.

Dobro napisano motivaciono pismo treba da stimuliše poslodavca da vas pozove na intervju.
Efektivno motivaciono pismo objašnjava konkretne veštine koje posjedujete i zašto mislite da su baš one važne za to radno mjesto, konkretne interese koje imate prema toj organizaciji i konkretna iskustva koja posejdujete a slična su ili identična traženoj poziciji.

Ovo pismo treba jasno da naglasi visok nivo interesovanja i znanja koji posjedujete za tu konkretnu poziciju.
Motivaciono pismo ima formu poslovnog pisma i ne treba biti duže od jedne A4 stranice.
Obraćanje u pismu počinjete sa 'Poštovani gospodine X /Poštovana gospođice X', a završavate sa 'S poštovanjem'. Ukoliko nemate ime kontakt osobe koristite samo 'Poštovani' odnosno 'Poštovana'. Kao i biografija, motivaciono pismo ne smije sadržavati gramatičke i pravopisne greške.