Medicinske sestre - Bachelor za rad u USA

   Za potrebe svojih klinika u USA ( Kalifornija ) a u saradnji sa svojim partnerima tražimo:

MEDICINSKE SESTRE (Bachelor's Degree) Sjedinjene Američke Države-Kalifornija
za rad na odjelima hitne pomoći i intenzivne medicinske njege.
Kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uvjete :
-završen studij sestrinstva
-položen stručni ispit
-minimalno jedna godina radnog iskustva
-vozačka dozvola
-dobro poznavanje engleskog jezika ( online provjera znanja)
Za prijavu potrebno je priložiti ( na engleskom jeziku):
- Životopis ( CV) 
- Motivacijsko pismo
- preporuke ljekara ( tri potpisnika) ili bolnice
- kopija diplome struke
- rodni list ( internacionalni)
- kopija putovnice-pasoša 
- vjenčani list ( ako je osoba u braku) i kopije dokumenata za članove porodice

Klinike nude plaćeno:
- CGFNS -Nostrifikacija diplome i certificiranje NCLX
- Proces registracije za vizu i polaganje za certifikat za jezik (IELTS- engl. jezik min kvota 6,5)
- proces izdavanja vize ( traje od 6 mjeseci do godine dana)
- besplatne avionske karte do odredišta po dobijanju vize , kao i svim članovima uže porodice
- po dolasku u mjesto rada dobijaju bonus od USA $ 1.000 , za prve potrebe
- obezbjeđen besplatan smještaj za prvi mjesec a onda po min.naknadama u objektima klinike
- ishrana u restoranima klinike
- auto na rent a car pod povoljnim uslovima za početak
- američki br.telefona
- bračni partner dobija takođe radnu dozvolu
- početna tjedna plaća od 500-600 $
- besplatno zdravstveno osiguranje
- ugovor o radu na tri godine

Prijave i informacije
ALUMNA
Banja Luka
00 387 51 247 939
00 387 61 479 595
Banja Luka 25.05.2021
Kategorija: